This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ครบเครื่องเรื่อง Blog


การรับสมัครครูเข้าร่วมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media

เรียน: ผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
เรื่อง: การรับสมัครครูเข้าร่วมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media
หนังสือนำ ศธ 04005/ ว 804 > ประกาศสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
เรื่อง การรับสมัครครูเข้าร่วมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media”> รายละเอียดและใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีความประสงค์รับสมัครครูระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” ทั้งนี้เพื่อให้ครูเข้าถึง Social Media โดยสามารถนำเครื่องมือออนไลน์
ที่มีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นตัวแทนในการขยายผลปีต่อไป นอกจากนี้ผู้สมัครจะได้เรียนรู้วิธีการนำ Social Media ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนจาก
ครูต้นแบบในโครงการปี 53 รวมถึงการลงมือปฏิบัติจริงควบคู่กันไปเพื่อให้ครูมีสื่อออนไลน์เพื่อใช้ เป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไม่ตกยุค พร้อมรับเกียรติบัตรจาก สพฐ. เมื่อจบหลักสูตร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัครในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 โดยกำหนดการประชุมในวันที่ 20-24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://thaismedu.com ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2288 5715-6
โทรสาร 0 2280 0838

 ได้ใช้บล็อกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลามาตั้งหลายปี ได้แนะนำขั้นตอนการสร้างบล็อกและการพัฒนาบล็อกทั้งแก่ครู นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งให้อบรมนักเรียน ครูมาตามลำดับ
     ต่อมา สพฐ. ได้เห็นความสำคัญ จึงจัดให้มีโครงการอบรมครู "ก้าวใหม่ของตรูไทย ก้าวไกลด้วย socialmedia" ซึ่งถ้าดูเป้าหมาย และเครื่องมือที่นำมาใช้ก็คือสิ่งที่ผู้เขียนได้ดำเนินการภายในโรงเรียนวรนารีเฉลิมมาก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบล็อกรายวิชา  การสร้างแบบทดสอบออนไลน์  การใช้google doc. การใช้ Facebook. มาจัดกิจกรรมประกอบเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่สอน
     อีกทั้งได้มีความพยายามที่จะจัดอบรมให้ครูได้มีความรู้เข้าใจ สามารถนำไปสร้างสื่อออนไลน์ ใช้สอนนักเรียนกันให้หลากหลาย สอดรับกับนโยบายที่รัฐจะมอบ tablet ให้กับนักเรียนเริ่มจาก ม.1. ในภาคเรียนที่2 นี้ ด้วยแล้ว ยิ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่บรรดาคุณครูต้องรีบผลิตสื่อในรูปแบบของ socialmedia
ไว้รองรับเป็นการล่วงหน้า เพราะสื่อการสอนที่ดีที่สุดก็คือสื่อการสอนที่ครูผู้สอนเป็นผู้เนรมิตประดิษฐ์สร้างขึ้นมาด้วยตนเอง
      เมื่อครูสามารถสร้างสื่อการสอนได้แล้ว  การสนับสนุนให้ครูมี tablet เพื่อนำไปใช้สอนจริง ๆในชั้นเรียน จึงเป็นเหมาะสม ไม่ใช่แจก tablet. ให้ครูไปแล้ว ครูไม่สามารถสร้างสื่อได้ tablet. จึงไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนแต่อย่างใด หรือมีก็เพียงน้อยนิด จะใช้ถ่ายรูปเล่นเกมกันเป็นใหญ่
สุดท้าย tablet ก็ตกไปอยู่กับลูกกับหลาน ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของการซื้อ tablet. แจกครู  แต่ประการใดเลย
     อย่างไร็ตามยังโชคดีที่โครงการอบรมการสร้างสื่อด้วยsocialmedia ซึ่งผู้เขียนได้จัดทำใส่ลิ้นชักไว้ตั้งหลายปี ได้รับการอนุมัติโครงการจากท่านผู้อำนวยการวินิจ ซุ้นสุวรรณ. และเนื่องจากคุณครูของเราว่างเว้นการอบรมมานานพอสมควร จึงสมัครเข้ารับการอบรมกันอย่างมากมาย
    ถึงวันอบรมก็มีความตั้งใจอย่างเต็มท่ีมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ